google-site-verification: googlee931399f3c92677c.html
top of page

US KIDNEY RESEARCH CORPORATION - הצהרת משימה

אניעל מנת להציל חיים, לשפר את איכות החיים של חולים בדיאליזה, וכדי לפתור את המחסור באיברים, הטכנולוגיה החדשה של US Kidney Research Corporation מובילה ל-פיתוח של כליה מלאכותית באמת שתחליף דיאליזה והשתלת כליה מקומית.

bottom of page