google-site-verification: googlee931399f3c92677c.html
top of page

דיאליזה פריטונאלית

טכנולוגיה חדשה תשפר את איכות החיים של חולי PD

הטכנולוגיה שלנו יכולה לשמש גם בהקשר של דיאליזה פריטונאלית (PD) כפי שמוצג. ניתן "לנקות" את הדיאליזט באופן רציף כך שהכימיה שלו תישאר זהה לזה כשהדיאליזט הונח לראשונה בבטן. באמצעות גישה זו, יהיה צורך בפחות דיאליזה באופן משמעותי הן כאשר מטופלים מבצעים PD בלילה והן בהקשר של מכשיר PD לביש. התוצאה היא החלפות פחות תכופות של תמיסת הדיאליזה על ידי המטופל PD במהלך כל פגישה.

תרשים זרימה של רכיבי PD
bottom of page