google-site-verification: googlee931399f3c92677c.html
top of page

משקיעים

שני גברים לוחצים ידיים

כל גופי המחקר תלויים במימון חיצוני כדי לקדם את המדע שלהם. ללא תמיכה מחקר מדעי לא יכול להצליח. אנו מעריכים את עזרתך בעזרה לנו להשלים את הטכנולוגיה הזו.

 

US Kidney Research Corporation פתוח לשיתוף פעולה עם חברות ואנשים פרטיים. אנו מציעים מספר אפשרויות להשתתפות.

לרבות...:

  • שותפויות - השקעה במניות . 

  • רישוי של הטכנולוגיות שלנו לשיפור מערכות הדיאליזה של השותפים

  • השקעות פרייבט אקוויטי (משקיעים מוסמכים)

  • פילנתרופים

  • תרומות

bottom of page